Ve hvězdách   |   Fórum   |   Překlady   |   Výstava

Fotografie... - úvodní stránka Českého stolu v Krakově
   

Červen

05-06.06.2006 "Slovanské jazyky v překladu" česko-polská překladatelská konference, organizovaná Vědeckým kroužkem Slavistů (KNS), v rámci, které se bude konat setkání s polskými a českými překladateli a odborníky na teorii překladu, kteří přednesou své referáty. Zájemci budou mít také možnost se zúčastnit překladatelských workshopů.

6. 6. 2006 19:00 Setkání s Radkem Fridrichem a Martinem Fibigerem, autory pocházejícími ze severních Čech a reprezentujícími v Polsku málo známý silně proněmecký proud současné české literatury. O tom, že jejich tvorba je severní nejen geograficky, se můžete přesvědčit při poslechu pasáží Z deníku Žibřida (R. Fridrich) a románu Aussiger (M. Fibiger).

13. 6. 2006 19:00 Oficiální předání klíčů Českého stolu novým a ještě lepším organizátorům. Pro potěšení starého osazenstva uvede studentský divadelní ansámbl reprízu remaku slavného výrobního dramatu Parta brusiče Karhana (1949, Vašek Káňa). Na závěr jsme připravili jedno filmově loutkové překvapení.


 

 

 

 

 

Valid CSS!
Opera - The Fastest Browser on Earth
Návštěvnost:      Online: 
Vaše adresa: ec2-3-239-109-55.compute-1.amazonaws.com, 3.239.109.55